top of page

Översättningar inom medicinområdet

"Medias ohg verlag und produktion" arbetar inom översättningsområdet förutom de litterära arbetena, huvudsakligen på texter från medicinska fältet.
 
Här är förfalskningen, dvs utvärderingen av översättningar enligt deras förståelse och praktiska egenskaper i certifieringsprocessen.
För detta ändamål samarbetar vi bland annat med företaget "Spectrum Translation" i Leiden i Nederländerna.
För närvarande finns det inga nya intervjuer.
 

Redan avslutade projekt från 2018:

(Tyskland)

Hortons arterit eller jättecellsarterit
Intervjuprojekt med 5 patienter

(Tyskland)
Acne inversa (inflammation i talgkörteln)
Intervjuprojekt med 5 patienter

 

(Tyskland)
Myelofibros
Intervjuprojekt med 5 patienter

 

(Tyskland)
Lungcancer (bronkialcarcinom)
Projekt med 5 deltagare

 

(Österrike)
Hemofili (hemofili)
Intervjuprojekt med 5 deltagare

 

(Österrike)
Primary Biliary Colangitis (PBC)
Intervjuprojekt med 5 patienter

---------------------------------------------------------

Tidigare har det funnits andra projekt relaterade till följande sjukdomar:

Fabry sjukdom
Atopisk eksem
Ankyloserande spondylit
hypoparatyreoidism
Atopisk eksem (atopisk dermatit)
PCB - primär gallcirrhosis
Sarcoponia - muskelförlust i ålderdom
Diabetes mellitus hos barn
Benmärgs sjukdom
Reumatoid artrit
Sjögrens syndrom
Grafft-versus-host sjukdom
Psoriasis och psoriasisartrit

Ytterligare projekt är inom en snar framtid:
pediatrik
Multipel skleros
Nervsjukdomar i perifera nerverna
Ulcerös kolit
Irritabelt tarmsyndrom (RDS)
astma

Observera också sidorna på mer allmänna ämnen inom medicin:

Naturens sinn och intelligens - Om Röda Blodcells Kommunikationssystem

Språk och term
Reflektioner om terminologi inom medicin

Bokprojekt:
OBS: Tyvärr är vårt bokprojekt om Sjögrens sjukdom inte genomfört. Om du vill veta mer om Sjögrens sjukdom idag eller om du vill byta åsikter med andra patienter i ett forum rekommenderar vi den behöriga webbplatsen
www.sjoegren-erkankung.de

Du hittar mer information i vår publiceringskatalog i medicinska institutionen.

 

bottom of page