top of page

Übersetzungsagenturen
in verschiedenen Ländern

TRANSLATION TOWER -
PARTNER FÜR 
FILIPINO UND TAGALOG

Wir möchten der Firma Translation Tower in Mabalacat die Zusammenarbeit für die Sprachen Filipino und Tagalog anbieten, und das Unternehmen deshalb hier vorstellen. Im Moment finden Sie hier nur die Website des Unternehmens mit allen Informationen.

https://www.translationtower.com/

Anja Pirling sa "The Little Prince"
''
Ang pag-play "Ang Little Prince" ay nilikha pagkatapos ng aklat ng parehong pangalan ni Saint-Exupéry. Ito ay nagsasabi ng pag-crash ng piloto sa disyerto. Sa kanyang pagkabalisa, natagpuan ng piloto ang isang maliit na prinsipe na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang planeta sa bahay, na nais niyang bumalik sa lalong madaling panahon, at ang kanyang pag-ibig sa kanyang rosas, na mahal niya walang hanggan.

(Text in Filipino)

bottom of page